&Nu Status


Mail log för 2013

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1029674702826-0.64650.88972.5527.45
obfuscate5020492397-2.97113.58898.071.93
obfuscate45164413103-14.68529.98197.722.28
obfuscate4161406596-1.86540.80297.692.31
obfuscate3871381358-8.91329.96698.501.50
obfuscate3632360824-1.2978.62599.340.66
obfuscate337516021773-2.34616.47047.4752.53
obfuscate30632890173-1.50222.39394.355.65
obfuscate28442743101-2.55616.71396.453.55
obfuscate2601257427-3.62810.63098.961.04
obfuscate25822372210-10.35012.92991.878.13

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1029674702826-0.64650.88972.5527.45
obfuscate5020492397-2.97113.58898.071.93
obfuscate45164413103-14.68529.98197.722.28
obfuscate4161406596-1.86540.80297.692.31
obfuscate3871381358-8.91329.96698.501.50
obfuscate3632360824-1.2978.62599.340.66
obfuscate30632890173-1.50222.39394.355.65
obfuscate28442743101-2.55616.71396.453.55
obfuscate2601257427-3.62810.63098.961.04
obfuscate2484244341-12.0978.29398.351.65
obfuscate2427238641-4.6687.02498.311.69

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1029674702826-0.64650.88972.5527.45
obfuscate337516021773-2.34616.47047.4752.53
obfuscate571195522.26336.1673.3396.67
obfuscate19551484471-8.77021.75275.9124.09
obfuscate491444470.65936.0348.9691.04
obfuscate446174292.00035.9303.8196.19
obfuscate21551754401-4.59449.40681.3918.61
obfuscate25822372210-10.35012.92991.878.13
obfuscate6394561830.05021.65671.3628.64
obfuscate598420178-0.65241.18070.2329.77
obfuscate30632890173-1.50222.39394.355.65

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-102.0000.000100.000.00
obfuscate110-102.0000.000100.000.00
obfuscate5305300-77.9750.000100.000.00
obfuscate37234923-46.07422.52293.826.18
obfuscate17115615-43.9105.00091.238.77
obfuscate5655650-33.9680.000100.000.00
obfuscate5275270-28.8710.000100.000.00
obfuscate22082052156-15.94917.92392.937.07
obfuscate45164413103-14.68529.98197.722.28
obfuscate2484244341-12.0978.29398.351.65
obfuscate1671661-12.0908.00099.400.60

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate15123-0.667108.33380.0020.00
obfuscate24222-0.36485.00091.678.33
obfuscate844341-0.04754.19551.1948.81
obfuscate1029674702826-0.64650.88972.5527.45
obfuscate21551754401-4.59449.40681.3918.61
obfuscate8170.00046.85712.5087.50
obfuscate89845-1.06044.60094.385.62
obfuscate1741165091-6.00142.91294.775.23
obfuscate598420178-0.65241.18070.2329.77
obfuscate4161406596-1.86540.80297.692.31
obfuscate3720171.95037.35354.0545.95

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate770-0.4290.000100.000.00
obfuscate5655650-33.9680.000100.000.00
obfuscate660-1.3330.000100.000.00
obfuscate880-0.8750.000100.000.00
obfuscate660-0.1670.000100.000.00
obfuscate990-1.1110.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate5305300-77.9750.000100.000.00
obfuscate660-0.8330.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.0006.5000.00100.00
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate571195522.26336.1673.3396.67
obfuscate446174292.00035.9303.8196.19
obfuscate121115.0008.5458.3391.67
obfuscate491444470.65936.0348.9691.04
obfuscate8170.00046.85712.5087.50
obfuscate133103.66710.20023.0876.92
obfuscate312-1.0006.00033.3366.67
obfuscate337516021773-2.34616.47047.4752.53
obfuscate198101971.25727.96951.0148.99

Mest Spam med ratio 139.8 var:
Thu Jul 11 19:57:51 2013; Spam; 139.8; obfuscate; MR. RICHARD WHITE.; JUNK Attention Dear Beneficiary;
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Mon Dec 2 18:54:16 2013; Mail; -104.7; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0143 -- no payment due;

9503 st Spam och 80451 st Ham ger totalt 89954 st Mail (10% spam) till 178 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 33.3452


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Thu Jan 2 11:42:00 EST 2014