&Nu Status


Mail log för 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate169532169165367-9.34521.70899.780.22
obfuscate1248412350134-1.40920.45598.931.07
obfuscate106651061154-3.5209.14899.490.51
obfuscate86388459179-2.9209.78297.932.07
obfuscate7916785462-1.4229.67799.220.78
obfuscate6992695339-1.89212.35999.440.56
obfuscate6965695015-9.8777.66799.780.22
obfuscate6853681736-1.3099.00099.470.53
obfuscate59035761142-1.90518.09997.592.41
obfuscate512851199-1.5839.44499.820.18
obfuscate42874085202-4.47026.83795.294.71

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate169532169165367-9.34521.70899.780.22
obfuscate1248412350134-1.40920.45598.931.07
obfuscate106651061154-3.5209.14899.490.51
obfuscate86388459179-2.9209.78297.932.07
obfuscate7916785462-1.4229.67799.220.78
obfuscate6992695339-1.89212.35999.440.56
obfuscate6965695015-9.8777.66799.780.22
obfuscate6853681736-1.3099.00099.470.53
obfuscate59035761142-1.90518.09997.592.41
obfuscate512851199-1.5839.44499.820.18
obfuscate42874085202-4.47026.83795.294.71

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate169532169165367-9.34521.70899.780.22
obfuscate42874085202-4.47026.83795.294.71
obfuscate86388459179-2.9209.78297.932.07
obfuscate278127151-1.41726.91445.6854.32
obfuscate59035761142-1.90518.09997.592.41
obfuscate1248412350134-1.40920.45598.931.07
obfuscate16691554115-4.40812.05293.116.89
obfuscate28332730103-1.1208.44796.363.64
obfuscate7916785462-1.4229.67799.220.78
obfuscate3997393760-4.07310.26798.501.50
obfuscate106651061154-3.5209.14899.490.51

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate295029455-99.4777.60099.830.17
obfuscate6886871-48.3579.00099.850.15
obfuscate4364351-35.3798.00099.770.23
obfuscate3760371050-14.3179.40098.671.33
obfuscate4044031-14.24311.00099.750.25
obfuscate3526350719-11.6269.05399.460.54
obfuscate99972-10.8048.50097.982.02
obfuscate6965695015-9.8777.66799.780.22
obfuscate169532169165367-9.34521.70899.780.22
obfuscate3283262-7.8107.50099.390.61
obfuscate3503500-5.7570.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate278127151-1.41726.91445.6854.32
obfuscate42874085202-4.47026.83795.294.71
obfuscate169532169165367-9.34521.70899.780.22
obfuscate1248412350134-1.40920.45598.931.07
obfuscate59035761142-1.90518.09997.592.41
obfuscate11831.25013.66772.7327.27
obfuscate1257124710-2.59813.50099.200.80
obfuscate48453-1.35612.66793.756.25
obfuscate1861815-1.50812.40097.312.69
obfuscate6992695339-1.89212.35999.440.56
obfuscate16691554115-4.40812.05293.116.89

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate29290-3.1380.000100.000.00
obfuscate28280-1.5710.000100.000.00
obfuscate49490-1.3060.000100.000.00
obfuscate23230-2.0870.000100.000.00
obfuscate880-1.1250.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate276527650-1.9230.000100.000.00
obfuscate660-1.6670.000100.000.00
obfuscate550-0.6000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate202000.4500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00010.0000.00100.00
obfuscate278127151-1.41726.91445.6854.32
obfuscate11831.25013.66772.7327.27
obfuscate153118350.30511.22977.1222.88
obfuscate211830.4448.00085.7114.29
obfuscate22202-5.5009.00090.919.09
obfuscate2220250.1007.50090.919.09
obfuscate24222-1.2279.00091.678.33
obfuscate465427384.2519.78991.838.17
obfuscate514740.7457.25092.167.84
obfuscate16691554115-4.40812.05293.116.89

Mest Spam med ratio 98.2 var:
Sun Apr 18 23:33:13 2021; Spam; 98.2; obfuscate; Svetlana ; JUNK Chao my-) mr. soundly) May be Youre free to talk);
Mest Ham med ratio -110.3 var:
Thu Dec 16 05:51:38 2021; Mail; -110.3; obfuscate; Facebook ; UTF-8BTWFnbnVzLCBsb2dnYSBp;

2017 st Spam och 298198 st Ham ger totalt 300215 st Mail (00% spam) till 125 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 16.2524


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sun Jan 2 11:42:00 EST 2022