&Nu Status


Mail log för Mars - 2024

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7938784989-4.34023.94498.881.12
obfuscate1562154319-1.9608.73798.781.22
obfuscate1085106025-1.7838.20097.702.30
obfuscate97694135-3.76510.91496.413.59
obfuscate81880513-2.6349.92398.411.59
obfuscate6426339-5.82317.55698.601.40
obfuscate5715701-2.7568.00099.820.18
obfuscate5645613-1.6338.00099.470.53
obfuscate5625539-1.56111.44498.401.60
obfuscate4624584-15.65311.25099.130.87
obfuscate4514492-1.71728.50099.560.44

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7938784989-4.34023.94498.881.12
obfuscate1562154319-1.9608.73798.781.22
obfuscate1085106025-1.7838.20097.702.30
obfuscate97694135-3.76510.91496.413.59
obfuscate81880513-2.6349.92398.411.59
obfuscate6426339-5.82317.55698.601.40
obfuscate5715701-2.7568.00099.820.18
obfuscate5645613-1.6338.00099.470.53
obfuscate5625539-1.56111.44498.401.60
obfuscate4624584-15.65311.25099.130.87
obfuscate4514492-1.71728.50099.560.44

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7938784989-4.34023.94498.881.12
obfuscate97694135-3.76510.91496.413.59
obfuscate1178631-2.26711.19473.5026.50
obfuscate1085106025-1.7838.20097.702.30
obfuscate1562154319-1.9608.73798.781.22
obfuscate17415717-5.65013.11890.239.77
obfuscate29127516-2.88017.87594.505.50
obfuscate36935316-1.0598.87595.664.34
obfuscate81880513-2.6349.92398.411.59
obfuscate132112.00016.45515.3884.62
obfuscate41440410-6.35610.70097.582.42

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2422420-99.8350.000100.000.00
obfuscate1861833-19.66124.33398.391.61
obfuscate4624584-15.65311.25099.130.87
obfuscate1681617-12.83221.14395.834.17
obfuscate550-11.6000.000100.000.00
obfuscate660-11.0000.000100.000.00
obfuscate41440410-6.35610.70097.582.42
obfuscate6426339-5.82317.55698.601.40
obfuscate16151-5.73345.00093.756.25
obfuscate17415717-5.65013.11890.239.77
obfuscate110-5.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00058.0000.00100.00
obfuscate16151-5.73345.00093.756.25
obfuscate312-2.00038.00033.3366.67
obfuscate44431-3.07034.00097.732.27
obfuscate1010.00033.0000.00100.00
obfuscate4514492-1.71728.50099.560.44
obfuscate1861833-19.66124.33398.391.61
obfuscate7938784989-4.34023.94498.881.12
obfuscate1681617-12.83221.14395.834.17
obfuscate30282-2.85720.00093.336.67
obfuscate3433403-4.22618.00099.130.87

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1281280-1.6480.000100.000.00
obfuscate550-1.2000.000100.000.00
obfuscate12120-2.0000.000100.000.00
obfuscate660-2.5000.000100.000.00
obfuscate96960-4.2710.000100.000.00
obfuscate330-1.3330.000100.000.00
obfuscate4400.0000.000100.000.00
obfuscate2200.5000.000100.000.00
obfuscate3053050-1.0360.000100.000.00
obfuscate330-1.0000.000100.000.00
obfuscate3300.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00012.0000.00100.00
obfuscate1010.00033.0000.00100.00
obfuscate1010.00058.0000.00100.00
obfuscate132112.00016.45515.3884.62
obfuscate312-2.00038.00033.3366.67
obfuscate2114.00013.00050.0050.00
obfuscate844-1.0008.00050.0050.00
obfuscate2010100.30012.40050.0050.00
obfuscate6330.0006.66750.0050.00
obfuscate5323.0009.50060.0040.00
obfuscate853-0.60013.00062.5037.50

Mest Spam med ratio 58.6 var:
Wed Mar 20 08:30:38 2024; Spam; 58.6; obfuscate; ; JUNK For your own safety I highly recommend reading this email.;
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Fri Mar 8 04:07:52 2024; Mail; -109.1; obfuscate; UTF-8BTWFyaWUtSGVsZW4gcMOlIEZhY2Vib29r ; UTF-8BTWFyaWUtSGVsZW4gU3Ry;

413 st Spam och 21394 st Ham ger totalt 21807 st Mail (01% spam) till 91 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 15.0847


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Tue Apr 2 11:42:00 EDT 2024