GRADERINGSKRAV

Fordringar för examen till 2 kyū (blått bälte)

Denna grad bör erhållas tidigast efter 95 träningstimmar räknade efter grönt bälte.
Du skall vara fyllda 13 år.

Det här ska du veta:
  Kuzushi = balansbrytning
  Tsukuri = ingång
  Kake = kast
  Renraku waza = kombinationsteknik
  Kaeshi waza = kontringsteknik

Ukemi waza/Taiso (fallteknik/gymnastik)
  Framåtfall i olika kastriktningar
  Fritt fall

Kumi kata (greppteknik)
  Att kunna få in sitt favoritgrepp när uke greppar på olika sätt.
  Kunna franskt och ryskt grepp samt hur man kan förhindra dessa.

Kata (bestämd träningsform)
  2 valfria serier ur Nage-no-kata

Nage waza (kast teknik)
  Te waza (handkast)
    Seoi-nage
      "högerkast med vänster ingång"
    Ippon-seoi-nage
      "högerkast på med attack på ukes vänstra arm"
    Te-guruma
    Kata-guruma "knästående"
  Sutemi waza (offerkast)
    Uki-waza
    Yoko-tomoe-nage
    Yoko-otoshi
    Yoko-gake
    Yoko-guruma
    Soto-make-komi
    Ura-Nage
  Ashi waza (benkast)
    O-guruma
    Ashi-guruma
    Uchi-mata "ben och höft"
    Tsubame-gaeshi
  Koshi waza (höftkast)
    Sode-tsuri-komi-goshi "med överkliv"

    Uthiro-goshi

Osae komi waza (fasthållningsteknik)
     Uki-gatame
     Kuzure-tate-shiho-gatame

Kansetsu waza (Armlåsteknik) Endast för dig från 14 år
     Kannuki-gatame
     Waki-gatame
     Hara-gatame

Shime waza (Halslåsteknik) Endast för dig från 14 år
     Kata-te-jime
     Sode-guruma-jime
     Sankaku-jime

Du skall även kunna:
  a) komma in på kontrollgreppen från olika lägen (uke på knä/bänk/mage).
  b) behålla kontrollen när motparten försöker ta sig loss.
  c) ett par sätt att ta sig ur kontrollgreppen som fodras till föregående grad.
  d) tre sätt att ta över när uke attackerar tori som står i bänk.
  e) minst tre sätt att passera benen på uke när man fastnat i guarden.
  f) minst sju sätt att vända uke, som ligger på mage/bänk.
  g) alla tekniker ska kunnas på båda sidor.
  h) tre valfria kombinationer "framåt . bakåt" i tachi waza.
  i) tre valfria kombinationer "höger . vänster" i tachi waza.