Terminstart v3

Judo Måndag 16/1

JuJutsu Tisdag 17/1

LML Lördag 21/1

För mer fortlöpande information se vår facebooksida eller grupp.Budoklubben Yoi är sponsrad av