Budoklubben Yoi Mullsjö


MÅNDAG
judo (8-14år)
18:00-19:30

Ivar Nilsson

judo (från 14år)
19:30-21:00

Ivar Nilsson
Andreas Wällstedt

ONSDAG
judo (8-14år)
18:00-19:30

Ivar Nilsson

judo (från 14år)
19:30-21:00

Ivar Nilsson
Andreas Wällstedt

LÖRDAG
lattjo-matt-
lajban

10:00-11:00

Andreas Eckert

SÖNDAG
kata/randori
14:00-15:00

Ivar Nilsson

träning (öppen)
15:00-16:00

Ivar Nilsson